Titanové pyramidy

V našem centru máme k dispozici všechny velikosti titanových pyramid. Návštěvníci si  je mohou v klidu prohlédnout, navnímat jejich specifickou energii a v případě zájmu si rovnou nějakou i odnést domů.

Pyramidka 6x6cm, 200 g.

Pyramidka 10x10cm,  1 kg.

Pyramidka 15x15cm, 3,25 kg.


Kosmická energie titanové pyramidy

Je všeobecně známo, že tvarové objekty v podobě pravidelných konvexních mnohostěnů, nazývané taktéž jako Platónská tělesa, vyzařují do okolí specifickou energii. Veškerá příroda a evoluce nese otisky těchto tvarů a tyto tvarové zářiče jsou jejich nedílnou součástí. Druh vyzařované specifické energie je pak závislý od příslušného tvaru a hmotného složení zářiče. Typickým příkladem může být například oktaedr popř. jeho polovina, kterou lépe známe pod pojmem pyramida. Účinky pyramidálního záření jsou lidské populaci odedávna velmi dobře známy.

Samostatnou kapitolu tvoří pyramidální stavby, kde základním stavebním materiálem je kámen, jež obsahuje především křemík s piezoelektrickými účinky. Skutečný význam pyramidálních staveb a jejich působení na člověka nebyl doposud lidmi zcela pochopen a čeká na objasnění. Jisté však je, že klasické pyramidy vchází do koherence se silovými elektromagnetickými poli planety Země a také jsou schopny přijímat jemnohmotnou kosmickou energii, která byla v dávnověku používána pro rozšíření vědomí zasvěcených jedinců.

Zcela specifickým produktem je zářič ve tvaru pyramidy s úhly posvátné geometrie, zhotovený z čistého titanu, stříbřitě šedého kovu, se svými zcela unikátními vlastnostmi. Titanová pyramida posouvá hranice příjmu kosmické energie do oblasti jemnohmotného záření a stává se tak multidimenzionálním zářičem. Vzhledem k tomu, že i člověk je širokospektrální energetická multidimenzionální bytost, kdy kolem svého fyzického těla má jemnohmotné obaly obsahující energo-informační záznamy od emocí, psychiky, mentality, až po duchovní plány a jejich naplňování, stává se Ti pyramida velmi zajímavým pomocníkem, inspirátorem a harmonizačním nástrojem jedince.

Plejády

První informace o výjimečných účincích titanové pyramidy předali zástupci skupiny plejádských civilizací v polovině sedmdesátých let 20. stol, a to po velmi pečlivém výběru v rámci projektu asimilace nových dovedností a vědomostí pěti vynikajícím pozemským vědcům na pěti různých místech našeho světa. Tito vědci byli dlouhou dobu připravováni na tento kontakt a na své poslání v rámci distribuce unikátních plejádských informací v prostředí lidské civilizace.

Ovšem globální mocenský systém, který kontroluje světovou populaci, vycítil v tomto rozsáhlém plejádském materiálu, jehož součástí je i komplexní pojednání o titanové pyramidě, obrovskou hrozbu, a proto zasáhl. Čtyři z pěti uvedených vědců byli odstraněni. Ovšem plejádský materiál se u nich nikdy nenašel a dodnes je s největší pravděpodobností uložen na neznámém místě.

Pátý vědec sídlící ve Spojených státech však pozornosti systému unikl. Po dlouhá desetiletí se neodvážil přijatý materiál zveřejnit. Až těsně před svou smrtí kontaktoval velmi blízkého kamaráda, kterého požádal, zda by nenalezl dostatek odvahy a materiál nerozmnožil. To se stalo v roce 2003. Nakonec se materiál podařilo přece jen dostat mezi širší veřejnost a společně s ním i pojednání o titanové pyramidě.

Před několika lety byl do "Učení Plejád" a všech informací kolem titanové pyramidy zasvěcen Jaroslav Chvátal, který v rámci studijního profilu "Učení Plejád" zasvěcuje své studenty do této problematiky. Pod tímto materiál bude trvale otevřena diskuze především proto, aby se uživatelé titanové pyramidy mohli v rámci zpětné vazby vyjádřit se svými zkušenostmi, poznatky a podněty.